تابلو برق VX25 ریتال

ویژگی محصول

تابلو برق VX25 ریتال

  • طراحی منحصر بفرد پروفیل جدید
  • ترکیب بندی موثر، سهولت و سرعت بالای نصب
  • نصب فوق العاده آسان و سریع سینی و درب ها با استفاده از لولاهای جدید
  • پانج جدید در کلاف درها و امکان کابل کشی آسان و سریع در طول درب
  • درج بارکد دوبعدی روی اجزای تابلوها جهت شناسایی سریع آنها

تابلو برق VX25 ساخت کارخانه ریتال آلمان می باشد .طراحی منحصر بفرد پروفیل جدید و ترکیب بندی موثر در ساخت آن سبب رفع دغدغه ی نصب از جهت سهولت و سرعت بالای نصب شده است .

بر روی اجزای تابلوها بارکد دوبعدی جهت شناسایی سریع آنها درج شده است .پانج جدید در کلاف درها و امکان کابل کشی آسان و سریع در طول درب برای نصب فوق العاده آسان و سریع سینی و درب ها با استفاده از لولاهای جدید به کار گذاشته شده است .