ترمینال باکس ریتال KX 

ویژگی های محصول ترمینال باکس ریتال KX

ترمینال باکس مدل KX با کیفیت داده بالا و مهندسی یکپارچه به طراحی شده است .

  • حداکثر کیفیت به همراه انعطاف پذیری
  • امنیت برای طیف گسترده ای از کاربردها
ترمینال باکس  RITTAL KX در مدلهای مختلف تولید می شود :
  • مدل  TERMINAL BOX
  • مدل KX E-BOX
  • مدل KX BUS- BOX

شرکت پایکار بنیان طب تنها نماینده رسمی ریتال آلمان در ایران می باشد .

ترمینال باکس مدل KXترمینال باکس مدل KXترمینال باکس مدل KX

KX Bus Enclosure
KX Bus enclosure with Viewing window(400*200*155=mm)WHD,IP65۱۶۱۰۰۰۰
KX Bus enclosure with Viewing window(400*300*155=mm)WHD,IP65۱۶۱۱۰۰۰
KX Bus enclosure with Viewing window(600*300*155=mm)WHD,IP65۱۶۱۲۰۰۰
KX Bus enclosure with Viewing window(800*300*155=mm)WHD,IP65۱۶۱۳۰۰۰
Terminal box KX
Terminal box KX, without gland plate(150*150*80=mm)WHD,IP66۱۵۱۴۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(200*150*80=mm)WHD,IP66۱۵۲۸۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(200*200*80=mm)WHD,IP66۱۵۱۶۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(300*150*80=mm)WHD,IP66۱۵۱۵۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(300*200*80=mm)WHD,IP66۱۵۱۷۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(400*200*80=mm)WHD,IP66۱۵۱۸۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(150*150*120=mm)WHD,IP66۱۵۰۰۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(200*150*120=mm)WHD,IP66۱۵۲۹۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(200*200*120=mm)WHD,IP66۱۵۰۲۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(300*150*120=mm)WHD,IP66۱۵۰۱۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(300*200*120=mm)WHD,IP66۱۵۰۳۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(300*300*120=mm)WHD,IP66۱۵۰۷۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(400*150*120=mm)WHD,IP66۱۵۸۹۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(300*200*120=mm)WHD,IP66۱۵۰۴۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(400*300*120=mm)WHD,IP66۱۵۰۸۰۰۰
Terminal box KX, without gland plate(400*400*120=mm)WHD,IP66۱۵۱۱۰۰۰
Terminal box KX, Without gland plate(500*200*120=mm)WHD,IP66۱۵۰۵۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure
E-Box KX Small Enclosure(150*150*80=mm)WHD,IP66۱۵۵۱۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(150*300*80=mm)WHD,IP66۱۵۴۵۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(200*200*80=mm)WHD,IP66۱۵۴۶۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(200*300*80=mm)WHD,IP66۱۵۵۲۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(200*400*80=mm)WHD,IP66۱۵۴۷۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(150*150*120=mm)WHD,IP66۱۵۵۳۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(150*300*120=mm)WHD,IP66۱۵۴۸۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(200*200*120=mm)WHD,IP66۱۵۴۹۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(200*300*120=mm)WHD,IP66۱۵۵۴۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(200*400*120=mm)WHD,IP66۱۵۵۰۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(200*500*120=mm)WHD,IP66۱۵۵۷۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(300*300*120=mm)WHD,IP66۱۵۵۵۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(300*400*120=mm)WHD,IP66۱۵۵۶۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(200*300*155=mm)WHD,IP66۱۵۷۴۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(300*300*155=mm)WHD,IP66۱۵۷۵۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(200*300*155=mm)WHD,IP66۱۵۷۷۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(300*400*155=mm)WHD,IP66۱۵۷۸۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(300*600*155=mm)WHD,IP66۱۵۷۹۰۰۰
E-Box KX Small Enclosure(380*300*155=mm)WHD,IP66۱۵۷۶۰۰۰