تابلو استیل ایستاده کامپکت VX SE

تابلوکامپکت ریتال VX SE

تابلوکامپکت ریتال VX SE

ویژگی محصول تابلوکامپکت ریتال VX SE

  • حفاظت در مقابل ضربه IK10
  • دارای IP66
  • دارای تاییدیه UL
  • دارای اتصال بدنه یکپارچه، نصب آسان متعلقات و سازگاری با VX25
  • قابلیت نصب درب شیشه ای
  • عرض تا ۱۸۰۰CM که سبب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود
  • عمق ۳۰CM برای مکان های باریک

تابلو برق ریتال VX SE به صورت کامپکت تولید می شود که دارای کاربردهای خاص است. تابلو VX SE ریتال در ابعاد مختلف قابل تولیدو مناسب برای مکان هایی است که نیاز است تابلو طبق فضای محدود و IP بالا سفارش گذاری شوند.

ابعاد مختلف تابلو استیل ایستاده کامپکت VX SE به شرح زیر است:

تابلوی استیل ایستاده کامپکت VX SE
DepthHeightWidthOrder no.
۴۰۰ mm۱,۶۰۰ mm۶۰۰ mm۵۸۵۰۶۰۰
۵۰۰ mm۱,۸۰۰ mm۶۰۰ mm ۵۸۵۱۶۰۰
۵۰۰ mm۱,۸۰۰ mm۸۰۰ mm۵۸۵۲۶۰۰
۶۰۰ mm۲,۰۰۰ mm۸۰۰ mm۵۸۵۳۶۰۰
۴۰۰ mm۱,۸۰۰ mm۱,۰۰۰ mm۵۸۵۴۶۰۰
۵۰۰ mm۲,۰۰۰ mm۱,۲۰۰ mm۵۸۵۵۶۰۰
۵۰۰ mm۱,۲۰۰ mm۶۰۰ mm۵۸۵۶۶۰۰
۵۰۰ mm۱,۲۰۰ mm۸۰۰ mm۵۸۵۷۶۰۰
۵۰۰ mm۱,۲۰۰ mm۱,۲۰۰ mm۵۸۵۸۶۰۰
تابلوی استیل ایستاده کامپکت VX SE با IP66
DepthHeightWidth  Order no.
۴۰۰ mm۱۶۰۰ mm۶۰۰ mm۵۸۵۰۶۸۰
۵۰۰ mm۱۸۰۰ mm۸۰۰ mm۵۸۵۲۶۸۰
۶۰۰ mm۲۰۰۰ mm۸۰۰ mm۵۸۵۳۶۸۰