تابلو برق استیل ریتال

تابلو استیل VX25

ابعاد مختلف تابلو استیل VX25 معمولی به شرح زیر می باشد:

تابلو های برق به صورت کلی یک محفظه برای سیم بندی و نصب تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی می باشد و تمامی قطعات کنترلی ، حفاظتی ، کلید ها و لوازم نمایشگر ولتاژ تا جریان فرکانسی و … داخل تابلو ها جای می گیرد . تابلو های ریتال در دو مدل ایستاده و دیواری در جنس های استیل ، پلاستیکی ، آلومینیومی موجود است . تابلو استیل VX25 ریتال نیز با توجه به ابعاد زیر موجود است .

جهت دیدن مدل های بیشتر تابلو های برق ریتال در انواع و ابعاد مختلف بر روی لینک کلیک نمایید .

تابلو استیل معمولی VX25 
 Number of doorsDepthHeightWidthOrder no.
۱۶۰۰ mm۲,۰۰۰ mm۸۰۰ mm۸۴۵۰۰۰۰
۲۶۰۰ mm۲,۰۰۰ mm۱۲۰۰ mm۸۴۵۱۰۰۰
۱۶۰۰ mm۲,۰۰۰ mm۶۰۰ mm۸۴۵۲۰۰۰
۲۵۰۰ mm۱,۸۰۰ mm۱۲۰۰ mm۸۴۵۳۰۰۰
۱۴۰۰ mm۱,۸۰۰ mm۸۰۰ mm۸۴۵۴۰۰۰
۱۵۰۰ mm۱,۸۰۰ mm۵۸۰۰ mm۸۴۵۵۰۰۰
۲۴۰۰ mm۱,۸۰۰ mm۱۲۰۰ mm۸۴۵۶۰۰۰
۱۵۰۰ mm۱,۸۰۰ mm۶۰۰ mm۸۴۵۷۰۰۰
تابلوی VX25 استیل با IP66
  Number of doorsDepthHeightWidthOrder no.
۱۶۰۰ mm۲,۰۰۰ mm۸۰۰ mm۸۴۵۸۰۰۰