اترنت سوئیچ های صنعتی

Industrial Ethernet

تجهیزات شبکه اترنت Ethernet Networksاترنت سوئیچ های صنعتی

تجهیزات فونیکس کنتاکت در گروه شبکه های اترنت شامل انواع ،Hub ،Gateway ،Router ،Firewall ،POE ، COMSERVER ،Media Converter ایزولاتورها و سری جدید اترنت سوئیچ های صنعتی Ethernet Switch می شوند .

Ethernet Switches

سری جدید سوییچ های اترنت فونیکس کنتاکت با طراحی زیبا، ابعاد مناسب و کاربری آسان در مدل های Unmanaged و Managed  پیشنهاد مناسبی برای استفاده در تابلوهای کنترلی به شمار می روند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.phoenixcontact.com/online/portal/ae