مدیر تبلیغات و بازاریابی

سروش مسعودی

تلفن همراه: ۰۹۰۱۸۳۳۰۶۳۳

تلفن تماس (خط مستقیم ): ۸۲۴۴۱۱۵۰ (۰۲۱)

پست الکترونیک: Masoodi.Soroosh@paykarbonyan.com

پیام به واتساپ: کلیک نمایید

آدرس: خیابان وزرا، روبروی خیابان ۳۵، پلاک ۱۰۲ , شرکت پایکاربنیان

تلفن : ۸۲۴۴۱۰۰۰ (۰۲۱)

مدیر تبلیغات و بازاریابی