دستگاه چاپ برند فونیکس کنتاکت

دستگاه چاپ فونیکس کنتاکت که در کابینت های کنترلی و سیســتم های مهندســی مشــاهده میشوند با سیستم لیبلینگ کامل میگردند.
جهت شماره گذاری روی ترمینال های فونیکس کنتاکت و سایر برندهای معتبر میتوان از لیبل های از قبل چاپ شده استفاده نمود ولی در بسیاری از مــوارد نیاز به چاپ شــماره؛ حروف و یــا علائمی روی این ترمینال هاست که با اســتفاده از چاپگرهای فونیکس کنتاکت میتوان عملیات چاپ را روی انواع لیبل؛ سرسیم؛ تجهیزات و… به صورت دلخواه انجام داد.

این تجهیزات در مدل های گوناگون و متناسب با انواع کاربردها توسط شرکت پایکاربنیان نماینده محصولات فونیکس کنتاکت عرضه میگردند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده ی دیگر محصولات این برند می توانید به سایت پایکار بنیان مراجعه نمایید.

دستگاه چاپ فونیکس کنتاکت

دستگاههای چاپ برند فونیکس کنتاکت دارای ۱۸ماه ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش محصولات توسط شرکت پایکار بنیان نماینده رسمی محصولات فونیکس کنتاکت در ایران، میباشند.

شماره تماس واحد فونیکس کنتاکت جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۸۲۴۴۱۲۳۱