محصولات فونیکس کنتاکت که در کابینتهای کنترلی و سیســتمهای مهندســی مشــاهده میشوند با سیستم لیبلینگ کامل میگردند. پیشنهاد ما به شما دستگاههای چاپ برند فونیکس کنتاکت ساخت آلمان است .
جهت شماره گذاری روی ترمینالهای فونیکس کنتاکت و سایر برندهای معتبر میتوان از لیبلهای از قبل چاپ شده استفاده نمود ولی در بسیاری از مــوارد نیاز به چاپ شــماره؛ حروف و یــا علائمی روی این ترمینالهاست که با اســتفاده از چاپگرهای فونیکس کنتاکت میتوان عملیات چاپ را روی انواع لیبل؛ سرسیم؛ تجهیزات و… به صورت دلخواه انجام داد.

دستگاههای چاپ برند فونیکس کنتاکت

این تجهیزات در مدلهای گوناگون و متناسب با انواع کاربردها توسط شرکت پایکاربنیان نماینده محصولات فونیکس کنتاکت عرضه میگردند.

دستگاههای چاپ برند فونیکس کنتاکت دارای ۱۸ماه ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش محصولات توسط شرکت پایکار بنیان نماینده رسمی محصولات فونیکس کنتاکت در ایران، میباشند.

 

شماره تماس واحد فونیکس کنتاکت جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۸۲۴۴۱۲۳۱

محصولات فونیکس کنتاکت
ادامه مطلب