دستگاه چاپ برند فونیکس کنتاکت

محصولات فونیکس کنتاکت که در کابینت های کنترلی و سیســتم های مهندســی مشــاهده میشوند با سیستم لیبلینگ کامل میگردند. پیشنهاد ما به شما دستگاه های چاپ برند فونیکس کنتاکت ساخت آلمان است .
جهت شماره گذاری روی ترمینالهای فونیکس کنتاکت و سایر برندهای معتبر میتوان از لیبل های از قبل چاپ شده استفاده نمود ولی در بسیاری از مــوارد نیاز به چاپ شــماره؛ حروف و یــا علائمی روی این ترمینالهاست که با اســتفاده از چاپگرهای فونیکس کنتاکت میتوان عملیات چاپ را روی انواع لیبل؛ سرسیم؛ تجهیزات و… به صورت دلخواه انجام داد.

این تجهیزات در مدلهای گوناگون و متناسب با انواع کاربردها توسط شرکت پایکاربنیان نماینده محصولات فونیکس کنتاکت عرضه میگردند.

دستگاههای چاپ برند فونیکس کنتاکت دارای ۱۸ماه ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش محصولات توسط شرکت پایکار بنیان نماینده رسمی محصولات فونیکس کنتاکت در ایران، میباشند.

شماره تماس واحد فونیکس کنتاکت جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۸۲۴۴۱۲۳۱

دستگاههای چاپ برند فونیکس کنتاکت
تابلو برق پلاستیکی ریتال
ادامه مطلب