محصولات فونیکس کنتاکت ، محصولات phoenix contact , فونیکس کنتاکت عرضه کننده تجهیزات برق و الکترونیک در زمینه اتوماسیون صنعتی

Clipline (18)

Interface Technology (11)

PCB Connection Technology (3)

Surge Protection (6)