شرکت پایکار بنیان

ارائه دهنده تجهیزات اتوماسیون صنعتی در ایران

واحد فروش:  ۸۲۴۴۱۰۰۰ (۰۲۱)
فاکس:  ۸۸۸۸۳۰۴۶ (۰۲۱)
وب سایت: http://www.paykarbonyan.com 
پست الکترونیک: info [a] paykarbonyan.com
نشانی دفتر فروش: خیابان وزرا، روبروی خیابان ۳۵، پلاک ۱۰۲
کد پستی: تهران ۱۵۱۶۷۳۹۶۱۱