مقالات

منابع تغذیه سوئیچینگ Power Supply Units

در هر سیستم صنعتی استفاده از منابع تغذیه امری اجتناب ناپذیر است . فونیکس کنتاکت با طراحی منحصربفرد در زمینه منابع تغذیه بطورخاص به این مهم پرداخته است.

منابع تغذیه سوئیچینگ فونیکس کنتاکت در 5 نوع طراحی و با تنوع ولتاژ  و جریان خروجی و قابلیت نصب بر روی ریل به شرح زیر ارائه ميگردند:

براي ادامه مطالب فايل را دانلود  كنيد