مطالب توسط Paykar Bonyan

پایکاربنیان درنمایشگاه برق مشهد۱۴۰۲

حضورشرکت پایکاربنیان فعال حوزه اتوماسیون صنعتی در نمایشگاه برق مشهد ۱۴۰۲ گروه شرکت های پایکار بنیان با دو زیر مجموعه در حوزه اتوماسیون صنعتی امسال در نمایشگاه برق مشهد که در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مرداد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار شد، حضور داشت.

ترمینال تابلویی فونیکس کنتاکت

ترمینال تابلویی فونیکس کنتاکت پرکاربرد در تجهیزات جانبی صنعت برق و تابلوسازی ازپرکاربردترین تجهیزات جانبی در حوزه صنعت برق، اتوماسیون صنعتی و تابلوسازی میتوان به ترمینال تابلویی phoenix contact اشاره کرد.

شانزدهمین نمایشگاه برق مشهد ۱۴۰۲

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد شرکت پایکار بنیان نماینده رسمی برندهای معتبر در زمینه اتوماسیون صنعتی شامل امرن، فونیکس کنتاکت و ریتال با حضور همیشگی در نمایشگاه های استانی برق واتوماسیون در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مرداد در نمایشگاه بین المللی مشهد حضور دارد.