ريتال

تابلوهاي ديواري ريتال به صورت كامپكت و يك تكه و در ابعاد کوچک توليد مي گردند و معمولا بر روي ديوار یا روی پایه نصب مي شوند اما تابلوهاي ايستاده روی پایه نصب میشوند و ماژولار هستند و داراي ديواره و پايه ي مجزا بوده كه مجموعه اسمبل شده آنها يك تابلوي كامل را تشكيل مي دهد و اين مسئله باعث افزايش بهره وري و كاهش هزينه در پروژه مي شود.

تابلوهاي ريتال به صورت پيش فرض داراي IP 55 يا 66 بوده و به صورت سفارشي تا IP 69 نيز توليد مي گردد.

اگر دماي هوا در بيرون از تابلو كمتر از دما در داخل آن باشد مي توان از فن وفيلتر جهت هوادهي به داخل تابلو استفاده كرد و اگر هواي بيرون برابر يا گرمتر از هواي داخل تابلو باشد بايد از كولر جهت توليد هواي خنك كنندگي در دخل تابلو استفاده كرد.

فن وفيلترها براساس ميزان هوادهي دسته بندي مي شوند كه در محصولات ريتال از 20 تا 1500 متر مكعب بر ساعت( m3/h ) درابعاد مختلف از12*12 تا 32*32  در دو مدل ديواري و سقفي توليد مي شوند و كولرها براساس توان يا BTU دسته بندي مي شوند كه در در محصولات ريتال از 300وات تا 6000 وات  در دو مدل ديواري  و سقفي توليد مي شوند.