تیم پایکاربنیان

نمایشگاه صنعت برق Elecshow 2021

نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه، سالانه با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت برق برپا می گردد فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.

در طول ایام این نمایشگاه غرفه گروه پایکاربنیان میزبان نمایندگان علاقمندان و بازدیدکنندگانی بود که به منظور هوشمندسازی و اتوماتیک سازی پروژه های تولیدی و برقی خود مشتاق به بکارگیری سرویس ها و محصولات اتوماسیون صنعتی امرن، فونیکس و ریتال بودند. اطلاعات بیشتر